جمعه 31 شهريور 1396   04:26:23
پورتال آمار
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 448764
تعداد بازديد از سايت: 54507949
تعداد بازديد زيرپورتال: 448764
اين زيرپورتال امروز: 15
در امروز: 5103
اين صفحه امروز: 15
يكشنبه 14 مهر 1392

آمار و اطلاعات حوزه معاونت آموزشياقلام آماري و اطلاعاتي حوزه آموزش گزارشات آماري
آمار دانشجويان دانشکده ها و مراکز آموزشي سرانه ها و شاخصهاي آموزشي
آمار اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي گزارشات موضوعي حوزه آموزش
فضاها و امکانات آموزشي رشته هاي تحصيلي گزارش عملکرد ادارات تابعه معاونت آموزشي
داشبورد مديريت

هرم اعضاي هيأت علمي (برحسب مرتبه و جنسيت)
هرم جمعيتي دانشجويان (بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت)
درصد فراواني اساتيد دانشکده ها

درصد فراواني دانشجويان دانشکده ها

آمار دانشجويان 
الف ) دانشجويان شاغل به تحصيل 

1- آمار دانشجويان شاغل به تحصيل نيمسال اول 93-92

2- آمار دانشجويان ميهمان نيمسال اول 93-92

3- آمار دانشجويان خارجي نيمسال اول 93-92


ب ) دانشجويان پذيرفته شده 

1-  آمار دانشجويان پذيرفته شده نيمسال اول 93-92

ج ) فارغ التحصيلان

1- آمار فارغ التحصيلان سال تحصيلي 92-91

2- آمار فارغ التحصيلان ارتقا يافته به مراتب بالاتر سال تحصيلي 92-91

آمار اعضاي هيأت علمي 

الف ) اعضاي هيأت علمي مشغول به تدريس

تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت به تفکيک دانشکده ، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي

مربي

استاديار

دانشيار

 استاد

 جمع 

جنسيت

دانشکده

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

ادبيات و علوم انساني

6

13

19

8

26

34

0

5

5

0

0

0

14

44

58

الهيات و معارف اسلامي

0

0

0

14

28

42

2

9

11

0

3

3

16

40

56

حقوق

0

2

2

0

23

23

0

2

2

0

0

0

0

27

27

مديريت و اقتصاد

0

3

3

1

6

7

0

1

1

0

0

0

1

10

11

علوم پايه

1

6

7

10

38

48

0

4

4

0

0

0

11

48

59

فني مهندسي

2

10

12

1

21

22

0

0

0

0

0

0

3

31

34

جمع

9

34

43

34

142

176

2

21

23

0

3

3

45

200

245
ب) اعضاي هيأت علمي بورسيهج) اساتيد مدعو و حق التدريس
آمار فضاها و امکانات آموزشي


الف ) فضاي آموزشي دانشکده هاب) فضاهاي کمک آموزشي دانشکده هاج) امکانات آموزشي دانشکده ها

آمار دانشکده ها و مراکز آموزشي

رديف

نام دانشکده /مرکز آموزشي

سال

تأسيس

نام رئيس دانشکده/مرکز

گروه

آموزشي

رشته

تحصيلي

اعضاي

هئيت علمي

دانشجويان جاري

دختر

پسر

کل

1

دانشکده ادبيات و علوم انساني

1380

دکتر عليرضا نبي لو

6

15

58

767

678

1445

2

دانشکده الهيات و معارف اسلامي

1380

دکتر محمدعلي راغبي

6

29

56

810

895

1705

3

دانشکده حقوق

1385

دکتر  عادل ساريخاني

5

8

27

332

403

735

4

دانشکده مديريت و اقتصاد

1390

دکتر محمدزمان رستمي

4

7

11

289

347

636

5

دانشکده علوم پايه

1380

دکتر حسن پهلواني

6

29

59

940

793

1733

6

دانشکده فني و مهندسي

1382

دکتر مهدي خداپرست

7

18

34

519

999

1518

7

پرديس و آموزش مجازي

1386

دکتر يعقوب فرجامي

-

2

-

320

428

748

جمع کل

34

108

245

3977

4543

8520


گروه هاي آموزشي


رشته هاي تحصيلي

تعداد رشته هاي تحصيلي به تفکيک گروه تحصيلي، دانشکده و مقطع

گروه تحصيلي

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتري تخصصي

جمع

علوم انساني

ادبيات و علوم انساني

7

7

1

15

الهيات و معارف اسلامي

6

16

10

32

حقوق

1

5

2

8

مديريت و اقتصاد

4

1

0

5

علوم پايه

علوم پايه

9

15

6

30

فني و مهندسي

فني و مهندسي

9

4

5

18

جمع کل

36

48

24

108
شاخصها و سرانه هاي آموزشي دانشگاه قم

گزارشات موضوعي حوزه آموزش


آمار و اطلاعات و گزارش عملکرد ادارات تابعه معاونت آموزشي

مديريت امور آموزشي
مديريت تحصيلات تکميلي

تعداد بازديد اين صفحه: 8531
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما